Alizes

Ozvačavanje kondenzatora serije „Alizes”

Alizes oznacavanje

Kondenzatori serije “Alizes“ su opremljeni sa kompaktnim izmenjivačem visokih performansi: užljebljena struktura cevi povezana sa lamelama poboljšava koeficijent prenosa toplote, a time i globalne performanse izmenjivača.
 
Cevi su mehanički ekspandirane u otvorima na rebrima, čime se obezbeđuje efikasna i trajna veza između cevi i lamela.
 
ALIZES kondenzatori su opremljni sklopovima sa sledećim aksijalnim ventilatorima u kojima su motori ožičeni u “zvezdu / trougao”:

Prečnik 500 mm
• 2 brzine 1500 (∆) / 1000 (Y) rpm ili
• 2 brzine 1000 (∆) / 750 (Y) rpm ili
• 2 brzine 750 (∆) / 500 (Y) rpm.
 
Prečnik 650 mm
• 2 brzine   1000 (∆) / 750 (Y) rpm ili
• 2 brzine   750 (∆) / 500 (Y) rpm ili
• 2 brzine   500 (∆) / 375 (Y) rpm.

Motori su 400V/~3/50Hz. Ovi monoblokovi sklopovi ventilatora su opremljeni sa zaštitom od preopterećenja, IP54, klase F.

 

Ovde možete preuzeti katalog sa detaljnim karakteristikama