Klimatizacija

Copeland Scroll klimatizacioni kompresori

Sa pouzdanim performansama, superiornom efikasnošću, tihim radom i sposobnošću dijagnostike, Emersonova tehnologija klimatizacije nudi najnapredniju dostupnu scroll tehnologiju koja podržana vaše stambene i komercijalne potrebe klimatizacije. Sa najširom dostupnom selekcijom R410A, Copeland Scroll™ kompresori su dostupni u rasponu od 2-40 HP pojedinačno, sa širokom mogućnošću kombinacija, jednakih i nejednakih tandema i tria, koji mogu obezbediti ukupan kapacitet do 120 HP po kolu.

Kompletna fleksibilnost i pouzdanost je osigurana sa Copeland-kvalifikovanim i odobrenim multiscroll dizajnom.

Copeland Scroll ZPKSE kompresori 2–4.6 HP
ZPKSE kompresori 24.6 HP
 • Dokazane performanse i pouzdanost sa petom generacijom Copeland Scroll platformi
 • Visoka efikasnost pod punim i delimičnim opterećenjem
 • Samo R410A
 • Tihi rad
 • 20 poboljšanja u dizajnu u odnosu na prethodnu generaciju
 • Lagani, kompaktan dizajn za smanjenje troškova
Copeland Scroll ZR & ZP KCE kompresori 2-7 HP
ZR ZP KCE kompresori 2 7 HP
 • R410A i R407C/R134A modeli u 2–7 HP
 • Copeland-kvalifikovani tandemi do 15 HP za superiornu sezonsku efikasnost
 • Copeland Scroll aksijalna i radijalna elastičnost za superiornu pouzdanost, robustnost i efika
Copeland Scroll ZP & ZR KCE kompresori 7–15 HP
ZR ZP KCE kompresori 7 15 HP
 • R410A i R407C/R134A modeli u 7–15 HP
 • Copeland – kvalifikovane tandem i trio kombinacije (jednake i nejednake) do 45 HP po kolu za izvanrednu sezonsku efikasnost u hlađenju (ESEER) i grejanju (SCOP)
 • Dizajniran za izvanrednu efikasnost i performanse R410A
 • Poseduje Advanced Scroll Temperature Protection (ASTP) koja štiti scroll kompresor od pregrevanja
 • Lagan, kompaktan dizajn sa manjim usisnim fitinzima za smanjenje troškova
Copeland Scroll ZP & ZR kompresori 20–40 HP
ZPZRKCEkompresori2040HP
 • R410A i R407C/R134a modeli u 20–40 HP
 • Copeland – kvalifikovane tandem i trio kombinacije (jednake i nejednake) do 120 HP za izvanrednu sezonsku efikasnost u hlađenju (ESEER) i grejanju (SCOP)
 • Prošireno područje rada za 5K, favorizuje upotrebu toplotnih pumpi
 • Copeland Scroll aksijalna i radijalna elastičnost za superiornu pouzdanost, robustnost i efikasnost
Copeland Scroll Digital™ kompresori
Copeland scroll digital
 • R410A i R407C modeli od 3–15 HP
 • Copeland – kvalifikovane tandem kombinacije do 30 HP po kolu
 • Precizna, kontinualna modulacija kapaciteta od 10%-100%
 • Jednostavna arhitektura sistema, bez potebe za kompleksnom elektronikom
 • Bez uticaja na mehanički balans sistema
 • Duže vreme ciklusa smanjuje habanje i poboljšava kontrolu vlažnosti i temperature
 • Dostupan za komercijalnu klimatizaciju i rashladne aplikacije