Odvajači ulja

Odvajac ulja Alco OSHKompresori za rashladu su podmazivani uljem koje cirkuliše od kućišta ili kartera kompresora.
Kada se rashladni fluid napušta kompresora, on će ostaviti finu uljnu maglu, koja će cirkulisati kroz ceo sistem. Male količine ulja koje cirkulišu kroz sistem neće utiče na performanse sistema, dok će previše ulja u sistemu će imati negativne posledice na njegove komponente. Ulje koje cirkuliše smanjuje sposobnost sistema da efikasno uklanja toplotu. Kondenzatori, isparivači i drugi izmenjivači toplote gube efikasnost kada su iznutra obloženi uljnim filmom.
Kada se ulje ne vraća u kompresor dolazi do nepravilnog podmazivanja i eventualnog otkazivanja kompresora. Na niskim temperaturama, ulje se sporo kreće i biva zarobljeno u sistemu.
Kada mešavina rashladnog fluida i ulja uđe u odvajač ulja, brzina se smanjuje što omogućava da odvajanje ulja počne i ono pada na dno odvajača. Ulje se skuplja na dnu separatora, dok se ventil ne otvori i dozvoliti povratak ulja u kompresor. Ulje se vraća brzo do kompresora, zbog većeg pritiska u separatoru nego u karteru kompresora. Kada se nivo ulja smanjio, ventil se zatvara kako bi se sprečilo da rashladni fluid vrati nazad u kompresor.

Opširnije...

OM3

Elektronski sistem za upravljanje nivoom ulja sa funkcijom alarma i gašenja kompresora.

OM3 TrakOil koristi Hall senzor za merenje nivoa ulja i njegova elektronika kontroliše integrisani elektromagnetni ventil koji dodaje potrebno ulje direktno u karter kompresora. Ako nivo ulja padne u crvenu zonu OM3 prikazuje alarm i šalje signal alarma, koji je moguće iskoristi da se zaustavi kompresor. U statusu alarma OM3 još uvek doprema ulje do kompresora. Ako se nivo ulja vrati u normalu, alarm će se resetovati.

Karakteristike:

  • IP 65 rejting zahvaljujuči posebno oblikovanom kućištu i električnim priključcima
  • Nivo kontrole u 3 zone pomoću preciznog Hall senzora merenja, koji eliminiše greške nastale od pene ili svetla kao kod SPDT kontakt izlaz za gašenje kompresora ili za alarm, predviđen za 230VAC/3A
  • Jednostavna instalacija bez navoja na vidnom staklu kompresora
  • Samostalna jedinica sa senzorom nivoa ulja i integrisanim magnetnim kalemom za upravljanje nivoom ulja
  • Alarm, status i 3 zone LED indikacije
  • Napajanje 24 VAC, 50/60 Hz
  • Adapteri pogodni za razne vrste kompresora
  • Preporučen od strane vodećih proizvođača kompresora

Opširnije...