Lloyd kondenzatori

Primena:

 • Izdvojeni kondenzatori
 • Kondenzacijske jedinice
 • Sistemi za klimatizaciju
 • Rashlade vitrine
 • Frižideri za piće
 • Cisterne za mleko
 • Klimatizacija i hladjenje u transportnim sredstvima
64 doplnek 01

Ponuđena rešenja:

 • Izmenjivači pravi ili u obliku L, U ili O profila
 • Integrisano ležište za aksijalne ventilatore prečnika od 250 do 630 mm
 • Farbanje kvalitetnim bojama u prahu u 12 standardnih boja
 • Antikorozivni premazi i antibakterijska zaštita
 • Rebra premazana epoksi bojom prema posebnom zahtevu
 • Glatke, nažlebljene cevi ili jako nažlebljene cevi za upotrebu u kondenzatorima
 • Cevovod prilagođen za vertikalnu, horizontalnu ili kombinovanu montažu
 • Moguće spajanje sa sklopom za pothladu
 • Optimalni izbor kombinacije izmenjivača i ventilatora moguće je ostvariti kroz softver za odabir (OemBat).

Tehnička specifikacija:

Cevi:
 • Bakarne cevi
 • Debljine cevi: 7 mm, 5/16“, 3/8“, 12 mm, 1/2“, 5/8“
 • Glatke, nažlebljene cevi ili jako nažlebljene cevi
 • Moguće povezivanje više tokova u izmenjivaču

Rebra:

 • Aluminijumska
 • Hidrofilna
 • Premazana epoksi bojom
 • Bakarna
 65 doplnek 02

 Vrsta materijala za kućišta kondenzatora:

 • Debljina lima: 1 – 3 mm
 • Pocinkovani čelik
 • Aluminijum
 • Nerđajući čelik
 • Bakar
 • Mesing

 Tehničke karakteristike LH serije:

 

Oznaka

Kapacitet

Ventilatori

Dimenzije

Spoljna površina (m2)

ΔT=15K

broj

prečnik

š x v x d   (mm)

LH 64

13,8 kW

1

450

781 x 620 x 260

23,56

LH 84

18,1 kW

1

450

886 x 772 x 300

36,71

LH 104

23,9 kW

2

450

1132 x 670 x 300

37,92

LH 114

28 kW

2

450

1342 x 721 x 300

49,08

LH 124

33,7 kW

2

450

1582 x 772 x 300

62,69

LH 135

49,6 kW

2

500

1582 x 924 x 300

102,55

   
   
   
1 2
   

Tehnički crteži LH serije: