Tenor

 • Tenor vazdušni kondenzatori predviđeni za komercijalnu i industrijsku primenu
 • Raspon kapaciteta za ovaj model kondenzatora je 106 – 1602 kW
 • Soprano kondenzatori su dizajnirani za spoljne instalacije, za sve aplikacije u hlađenju i klimatizaciji
 • Svi modeli su dostupni samo sa vertikalnim protokom vazduha
 • Sve jedinice poseduju CE znak
 • Standardni razmak između lamela: 2.12 mm

Opširnije...

Soprano

 • Soprano vazdušni kondenzatori pokrivaju veliki opseg kapaciteta za komercijalnu i industrijsku primenu
 • Raspon kapaciteta za ovaj model kondenzatora je 13 – 353 kW
 • Soprano kondenzatori su dizajnirani za spoljne instalacije, za sve aplikacije u hlađenju i klimatizaciji
 • Svi modeli su dostupni sa vertikalnim ili horizontalnim protokom vazduha
 • Sve jedinice poseduju CE znak
 • Standardni razmak između lamela: 2.12 mm

Opširnije...

Alto

 • Alto vazdušni kondenzatori predviđeni za komercijalnu i industrijsku primenu
 • Raspon kapaciteta za ovaj model kondenzatora je 37 – 1128 kW
 • Soprano kondenzatori su dizajnirani za spoljne instalacije, za sve aplikacije u hlađenju i klimatizaciji
 • Svi modeli su dostupni sa vertikalnim ili horizontalnim protokom vazduha
 • Sve jedinice poseduju CE znak
 • Standardni razmak između lamela: 2.12 mm

Opširnije...

Alizes

 • Alizes kondenzatori su dizajnirani za spoljašnju montažu, za sve primene u hlađenju i klimatizaciji
 • Raspon kapaciteta za ovaj model kondenzatora je 5,2 – 223,9 kW
 • Svi modeli su dostupni sa vertikalnim ili horizontalnim protokom vazduha
 • Sve jedinice poseduju CE znak
 • Kućišta kondenzatora, napravljena od pocinkovanog čeličnog lima, belo obojena primenom poliester praha, kao i upotreba prethodno farbanih čeličnih limova, spremni su da se odupru UV izlaganju i korozivnim uslovima
 • Zaštita bakarnih priključaka
 • Ventilatori su integrisani u držačima koji obezbeđuju povećanu efikasnost protoka vazduha

Opširnije...