Resiver boce

Postoje dve vrste resiver boca: vertikalne i horizontalne.
Pri izboru resiver boce mora se uzeti u obzir zapremina kondenzatora i količinu freona u instalaciji.
Resiver boca mora biti montirana nakon kondenzatora kako bi kompenzovale oscilacije u nivou rashladnog fluida.
OCS resiver boce isporučuje savršeno čiste, suve i hermetički zatvorene.
OCS resiver boce se vezuju lemljenjem ili rotalok vezom i poseduju priključak za sigurnosni ventil.

Resiveri 2