Zaštita sistema visokog pritiska u instalacijama toplotnih pumpi

Svaki od sigurnosnih uređaja, ili njihova kombinacija imaju mogućnost za zaštite sistem od nedozvoljenog pritiska i vrednost koja se podešava je definisana standardom EN378-2. Sposobnost podešavanja užih tolerance za podešenu tačku isključivanja je važna karakteristika ovih uređaja u instalacijama toplotnih pump i reverzibilnih čilera. Time se omogućava maksimalni pritisak kondenzacije (najvišu temperature tople vode) blizak maksimalnom dozvoljenom radnom pritisku...

 

pročitajte više....

R32A, R452B i R454B – zamena za R410A

R32A, R452B i R454B – zamena za R410A

R410A je rashladni fluid koji se najčešće koristi u klimatizaciji, reverzibilnim čilerima, toplotnim pumpama, sistemima precizne klimatizacije. Međutim, uspostavljena F-Gas regulativa upućuje na upotrebu rashladnih fluida sa niskim GWP kao dugoročnim rešenjem. R32, R452B i R454B su blago zapaljivi A2L rashladni fluidi sa niskim GWP kao naslednici R410A.

pročitajte više...

Prebacivanje instalacije na rashladni fluid R452A

Rashladni fluid R452A


Rashladni fluidi R448A/R449A u poređenju sa R404A (koji se ukida) daju temperature na potisu više za do +30K iznad normalnog opsega u aplikacijama sa niskim temperaturama isparavanja. Posledica tako visokih temperature na potisu bila bi raspad ulja i u krajnjem slučaju kvar kompresora. Da bi se to sprečilo, potrebno je ubrizgavanje pare/tečnosti rashladnog fluida uporedo sa upotrebom R448A/R449A ili upotreba drugog rashladnog fluida poput R452A bez ubrizgavanja pare/tečnosti.
Za prebacivanje sistema sa R404A na R452A, mogu da se upotrebe termoekspanzioni ventili Emerson Thermo™ dizajnirani za R404A pri čemu je potrebno uraditi podešavanje parametara.

pročitajte više...