Rashlada

Emersonovo iskustvo miliona scroll kompresora instaliranih širom sveta u različitim aplikacijama čini da su prednosti ove vodeće tehnologije široko priznate na tržištu rashlade.

Inovacije i sopstvene tehnologije kompanije Emerson, kao što su Copeland Compliant Scroll™, Copeland Scroll Digital™ za kontinualnu modulaciju kapaciteta, CoreSense™ Diagnostics za naprednu zaštitu, dijagnostika i preventivno održavanje, Enhanced Vapor Injection ili Emerson zvučni oklopi, daju proizvođačima, instalerima i krajnjim korisnicima prava oruđa za redukciju ugljeničnih otisaka instalacija, optimizaciju dizajna sistema, efikasnost, pouzdanost dok istovremeno obezbeđuju dug životni vek opreme i minimiziraju cenu kapitala i rada.

Copeland Scroll™ koji se koristi u opremi kao što su cisterne za mleko, hladne sobe mono/bi blokovi, kondenzacijske jedinice, rashladne vitrine, mašine za led, paralelni rekovi ili raštrkani rashladni sistemi za industriju hrane (restorane, barove, ketering i fabrike za preradu hrane) i male do srednjih prodaja (trafike, diskonti, supermarketi), nudi mnoge pogodnosti:

  • Visoka seznoska energetska efikasnost cele godine pošto je Copeland Scroll spiralna geometrija dizajnirana za uslove rada u kojima oprema najveći deo vremena radi na godišnjem proseku
  • Jednostavna kontinualna modulacija kapaciteta pri korišćenju Copeland Scroll Digital za kontinualnu modulaciju sa što manje koraka od 10%-100%
  • Kompaktnost i redukovana težina do 50% u poređenju sa poluhermetičkom tehnologijom
  • Robustnost i pouzdanost zahvaljujući Compliant Scroll mehanizmu
  • Tihi i ravnomeran rad posebno pri korišćenju Emerson zvučnog oklopa za prigušivanje zvuka za 10dBA
  • Napredna zaštita, dijagnostika i preventivno održavanje sa CoreSense Diagnostics
  • Jedan model za sva HFC sredstva za hlađenje redukuje broj modela potrebnih da pokriju sve aplikacije rashlade

Copeland Scroll je dizajniran tako da ispuni specifične potrebe rashlade i pokriva čitav spektar aplikacija srednjih i niskih temperatura, korišćenjem standardnih HFC, niskih GWP ili prirodnih sredstava za hlađenje.

Copeland Scroll rashladjivanje