Polistamp

Polistamp je osnovan 1978. godine kao tipično italijansko preduzeće koje se bavilo proizvodnjom sendvič panela. Vremenom je delatnost proširena tako da danas proizvode sendvič panele, hladionička vrata, panele na ključ (modularni sistemi).

U našem asortimanu se mogu naći hladionička vrata i to:

 • zaokretna hladionička vrata
 • klizna hladionička vrata
 • vrata sa prorezom za glajz
 • swing vrata
 • office vrata

polistamp kladionicka vrata

Zaokretna hladionička vrata

Hladionička zaokretna vrata se mogu podeliti po temperaturmom režimu za koji se koriste, po dimenzijama i prema vrsti aplikacije za koju se koriste. Ono što je standardno za sva vrata je:

 • Štok vrata je izrađen od komorne plastike, modularan je i opšiva ceo otvor. Štok pokriva otvor sa tri strane tako da po montaži vrata nije potrebno raditi nikakve dodatne opšivke. Štok je modularan tako da je njegovu debljinu moguće prilagoditi debljini panela. Lako se montira i ima odličnu funkciju termoprekida.
 • Krilo vrata je izrađeno od aluminijumskog okvira, pocinkovanog plastificiranog lima i ispune od Pu pene koja se ubacuje metodom brizganja. U zavisnosti od aplikacije krilo može biti različitih debljina.
 • Šarke na vratima su konusne i omogućavaju lifting vrata pri otvaranju i zatvaranju
 • Vrata se standardno zaključavaju sa spoljne strane, a sa unutrašnje strane je sigurnosni taster za otvaranje koji je standard
 • Grejači u minusnim vratima se nalaze u krili tako da se vrata montiraju na gotov pod (bez prosecanja ili ostavljanja kanala)
 • Boja vrata je bela – Ral 9010 (opciono se mogu poručivati i druge boje)
 • Standardni prag je SF varijanta. Za pregled mogućnosti za izbor praga kliknite na link pragovi
zaokretna vrata dvokrilna

Opširnije...

Klizna hladionička vrata

Hladionička klizna vrata se mogu podeliti po temperaturmom režimu za koji se koriste, po dimenzijama i prema vrsti aplikacije za koju se koriste. Ono što je standardno za sva vrata je:

 • Štok vrata je izrađen od komorne plastike, modularan je i opšiva ceo otvor. Štok pokriva otvor sa tri strane tako da po montaži vrata nije potrebno raditi nikakve dodatne opšivke. Štok je modularan tako da je njegovu debljinu moguće prilagoditi debljini panela. Lako se montira i ima odličnu funkciju termoprekida.
 • Krilo vrata je izrađeno od aluminijumskog okvira, pocinkovanog plastificiranog lima i ispune od Pu pene koja se ubacuje metodom brizganja. U zavisnosti od aplikacije krilo može biti različitih debljina.
 • Šina je izrađena od aluminijuma kao i maska koja se montira preko šine. Šina je dimenzionisana tako da obezbeđuje lifting pri otvaranju i zatvaranju vrata
 • Vrata se standardno ne zaključavaju (zaključavanje je opcija koja se dodatno poručuje)
 • Grejači u minusnim vratima se nalaze u krili tako da se vrata montiraju na gotov pod (bez prosecanja ili ostavljanja kanala)
 • Boja vrata je bela – Ral 9010 (opciono se mogu poručivati i druge boje)
Klizna vrata

Opširnije...

Hladionička vrata sa prorezom za glajz

Vrata sa prorezom za glajz mogu biti klizna ili zaokretna. Najčešće se koriste u mesnoj industriji gde su instalirani koloseci za kretanje mesa. Standardan otvor je 500x300mm ali moze da bude i drugih dimenzija. Ostale karakteristike i detalni su identični za standardna klizna ili zaokretna vrata.

Tehničke karakteristike i uputstva za montažu pogledajte u prilogu.

Klizna vrata sa glajzom