Mistral serija

  • Serija kubičnih isparivača velikog kapaciteta, dizajnirana za rashladu, skladištenje ili smrzavanje
  • Dve vrste modela:
    • MIE: za plusne temperaturne režime, hlađenje, skladištenje svežih proizvoda. Korak između lamela je 7 mm
    • MIB: za minusne temperaturne režime, skladištenje zamrznutih proizvoda, za zamrzavanje. Korak između lamela je 7 ili 10 mm
  • Kućište je napravljeno od belog galvaniziranog, pocinkovanog lima koji pruža optimalnu zaštitu od korozije. Specijalno je dizajnirano za lak pristup pri održavanju i čišćenju
  • Aksijalni ventilatori prečnika 762 mm sa velikim lopaticama, povećavaju aerodinamičke performanse opreme. Motori su trofazni sa IP55 zaštitom, poseduju hermetički zatvorene podmazane ležajeve.

Oznacavanje MIE MIB Profroid isparivaca

* za plusni režim, kapacitet je dat pri uslovima: Tisparavanja= -5°C; ΔT=7K; temperatura tečnosti na ulazu u ekspanzioni ventil +35°C* za minusni režim, kapacitet je dat pri uslovima: Tisparavanja= -35°C; ΔT=6K; temperatura tečnosti na ulazu u ekspanzioni ventil +35°C

MIE serija

Profroid MIE 127
• kapacitet (plus): Q=18.7 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 11500 m3/h
• površina: 92 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 40 m
• interna zapremina: 28 dm3
• Profroid MIE 227
• kapacitet (plus): Q=37.3 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 23000 m3/h
• površina: 184 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 42 m
• interna zapremina: 50 dm3
   
• Profroid MIE 327
• kapacitet (plus): Q=56 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 34500 m3/h
• površina: 276 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 44 m
• interna zapremina: 73 dm3
• Profroid MIE 427
• kapacitet (plus): Q=68.3 kW   pri ∆T=7K
• protok vazduha: 46000 m3/h
• površina: 369 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 46 m
• interna zapremina: 100 dm3
   
• Profroid MIE 137
• kapacitet (plus): Q=22.6 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 13400 m3/h
• površina: 129 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 41 m
• interna zapremina: 31 dm3
• Profroid MIE 237
• kapacitet (plus): Q=45.4 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 26800 m3/h
• površina: 256 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 43 m
• interna zapremina: 62 dm3
   
• Profroid MIE 337
• kapacitet (plus): Q=67.9 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 40200 m3/h
• površina: 385 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 45 m
• interna zapremina: 92 dm3
• Profroid MIE 437
• kapacitet (plus): Q=90.6 kW   pri ∆T=7K
• protok vazduha: 53600 m3/h
• površina: 513 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 47 m
• interna zapremina: 124 dm3
   
Dimenzije isparivača:
Model isparivača Pogled spreda Pogled sa strane
MIE 127 1 A
MIE 227 2 A
MIE 327 3 A
MIE 427 4 A
MIE 137 1 B
MIE 237 2 B
MIE 337 3 B
MIE 437 4 B

Dimenzije isparivaca pogled spreda

Dimenzije isparivaca pogled sa strane 1

MIB serija 10mm

Profroid MIB 127
 
• kapacitet (minus): Q=10.4 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 13100 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 98 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 33 m
• interna zapremina: 37 dm3
Profroid MIB 227
 
• kapacitet (minus): Q=21.2 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 26200 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 196 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 34 m
• interna zapremina: 72 dm3
   
   
Profroid MIB 327
 
• kapacitet (minus): Q=30.9 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 39300 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 294 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 36 m
• interna zapremina: 107 dm3
Profroid MIB 427
 
• kapacitet (minus): Q=42.3 kW   pri ∆T=6K
• protok vazduha: 52400 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 392 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 38 m
• interna zapremina: 142 dm3
   
   
Profroid MIB 137
 
• kapacitet (minus): Q=12.7 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 15750 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 117 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 34 m
• interna zapremina: 42 dm3
Profroid MIB 237
 
• kapacitet (minus): Q=25.4 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 31500 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 234 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 35 m
• interna zapremina: 87 dm3
   
   
Profroid MIB 337
 
• kapacitet (minus): Q=38 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 47250 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 351 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 37 m
• interna zapremina: 129 dm3
Profroid MIB 437
 
• kapacitet (minus): Q=50.9 kW   pri ∆T=6K
• protok vazduha: 63000 m3/h
• razmak lamela: 10 mm
• površina: 468 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 39 m
• interna zapremina: 170 dm3
   
   

Dimenzije isparivača

Model isparivača Pogled spreda Pogled sa strane
MIB 127 1 C
MIB 227 2 C
MIB 327 3 C
MIB 427 4 C
MIB 137 1 D
MIB 237 2 D
MIB 337 3 D
MIB 437 4 D

Dimenzije isparivaca pogled spreda

Dimenzije isparivaca pogled sa strane 2

MIB serija 7 mm

Profroid MIB 127
 
• kapacitet (minus): Q=14.3 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 12740 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 135 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 30 m
• interna zapremina: 37 dm3
Profroid MIB 227
 
• kapacitet (minus): Q=29.1 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 25500 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 271 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 32 m
• interna zapremina: 72 dm3
   
   
Profroid MIB 327
 
• kapacitet (minus): Q=43.8 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 38200 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 406 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 34 m
• interna zapremina: 107 dm3
Profroid MIB 427
 
• kapacitet (minus): Q=57.5 kW   pri ∆T=6K
• protok vazduha: 51000 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 541 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 36 m
• interna zapremina: 142 dm3
   
   
Profroid MIB 137
 
• kapacitet (minus): Q=17.2 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 15300 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 162 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 31 m
• interna zapremina: 42 dm3
Profroid MIB 237
 
• kapacitet (minus): Q=33.9 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 30600 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 325 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 33 m
• interna zapremina: 87 dm3
   
   
Profroid MIB 337
 
• kapacitet (minus): Q=51.5 kW pri ∆T=6K
• protok vazduha: 45900 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 487 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 35 m
• interna zapremina: 129 dm3
Profroid MIB 437
 
• kapacitet (minus): Q=69.1 kW   pri ∆T=6K
• protok vazduha: 61200 m3/h
• razmak lamela: 7 mm
• površina: 650 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 762 mm
• domet: 37 m
• interna zapremina: 170 dm3
   
   

Dimenzije isparivača:

Model isparivača Pogled spreda Pogled sa strane
MIB 127 1 C
MIB 227 2 C
MIB 327 3 C
MIB 427 4 C
MIB 137 1 D
MIB 237 2 D
MIB 337 3 D
MIB 437 4 D

Dimenzije isparivaca pogled spreda

Dimenzije isparivaca pogled sa strane 2