EC2–552

EC2–552 dizajniran da kontroliše jedan digitalni kompresor ili kondenzacijsku jedinicu tandem kompresora sa Copeland Scroll Digital kompresorom i kontrolom brzine ventilatora. Svrha kontrolera je da održi usisni pritisak na unapred definisanom nivou modulacijom kompresora i da pritisak kondenzacije održi na minimum variranjem brzine ventilatora motora.

Opširnije...

XC650C

XC650C je predviđen da upravlja u isto vreme kompresorima i ventilatorima na kondenzatoru. Kompresori mogu biti jednostepeni, višestepeni ili sa različitim kapacitetom. Kontrola je preko neutralne zone ili preko proporcionalnog područja i zasniva se na osetljivosti promene pritiska ili temperaturnoj osetljivosti u LP (NP) na usisu (kompresorskom) i HP (VP) na potisu (kondenzatorskom) krugu.

Opširnije...

XC645 CX

Dixell XC645 CX je dizajniran za upravljanje kompresorima i ventilatorima u kondenzacijskoj jedinici. Kompresori mogu biti digitalni skrol, jednostepeni ili višestepeni. Kontrola je preko neutralne zone ili preko proporcionalnog područja i zasniva se na osetljivosti promene pritiska ili temperaturnoj osetljivosti u LP (NP) na usisu (kompresorskom) i HP (VP) na potisu (kondenzatorskom) krugu.

Opširnije...

XC 460D

Dixell XC 460D je predviđen da upravlja u isto vreme kompresorima i ventilatorima na kondenzatoru. Kompresori mogu biti jednostepeni, višestepeni ili sa različitim kapacitetom. Kontrola je preko neutralne zone ili preko proporcionalnog područja i zasniva se na osetljivosti promene pritiska ili temperaturnoj osetljivosti u LP (NP) na usisu (kompresorskom) i HP (VP) na potisu (kondenzatorskom) krugu.

Opširnije...

XC800M i XC900M

Serije kontrolera XC800M i XC900M su predviđeni za istovremeno upravljanje kompresorima i ventilatorima na kondenzatoru. Kompresori mogu biti jednostepeni, višestepeni ili sa različitim kapacitetom. Kontrola je preko neutralne zone ili preko proporcionalnog područja i zasniva se na osetljivosti promene pritiska ili temperaturnoj osetljivosti u LP (NP) na usisu (kompresorskom) i HP (VP) na potisu (kondenzatorskom) krugu.

Opširnije...