XC800M i XC900M

Serije kontrolera XC800M i XC900M su predviđeni za istovremeno upravljanje kompresorima i ventilatorima na kondenzatoru. Kompresori mogu biti jednostepeni, višestepeni ili sa različitim kapacitetom. Kontrola je preko neutralne zone ili preko proporcionalnog područja i zasniva se na osetljivosti promene pritiska ili temperaturnoj osetljivosti u LP (NP) na usisu (kompresorskom) i HP (VP) na potisu (kondenzatorskom) krugu.

 


Specijalan algoritam uravnotežuje radni period kompresora koji samim tim rade uniformno - jednoobrazno.


Kontrolori mogu pretvoriti oba LP i HP pritiska i prikazivati ih kao temperature.


Prednji panel nudi potpunu informaciju o statusu sistema preko prikazivanja usisnog i kondenzatorskog pritiska (temperature), status opterećenja, moguće alarme ili tekuće stanje održavanja.


Svako opterećenje ima sopstveni ulaz alarma, koji omogućava da se zaustavi sistem kada se on aktivira. To garantuje totalnu bezbednost sistema, čak i tamo gde su i prekidači dva ulazna podatka - za niski i visoki pritisak: kada su oni aktivirani sistem se zaustavlja.


Serija kontrolera XC900M je opremljena sa infra-crvenim izlazom, kompatibilan sa IRDA specifikacijom. Izlaz se može slati štampaču parametre instrumenta, spisak koji sadrži poslednjih 10 alarma i grafik sa usisnim i kondenzacijskim vrednostima, kao i procente angažovanog opretećenja.


„HOT KEY“ – omogućava lako programiranje kontrolera.


Kontroler može biti povezan na XJ500, sistem kontrole i upravljanja, zahvaljujući serijskom TTL izlazu, upotrebom standardnog ModBus RTU protokola.

Kućište Samogasiva plastika 144x72mm; dubina 100mm
Ekran 3 reda crvene LED i 4 reda narandžaste LED
Broj podesivih izlaza 11 rele izlaza, 8A 250Vac
Broj kompresorskih izaza XC811M, XC911M max 9
XC807M, XC907M max 7
Broj ventilatorskih izaza XC811M, XC911M max 6
XC807M, XC907M max 4
Temperaturni opseg  
- temperatura čuvanja -30 … +85°C
- radni uslovi 0 … +55°C
Rezolucija merenja 1/100 bara za usis, 1/10 bara za kondenzaciju
Rashladni fluid R22, R134a, R404a, R507
Ulazi 2 pritisne sonde 4..20mA ili NTC sonde
Ulazi kompresorski alarma 11, pod naponom, povezani na opterećenja
Ulazi od sig. pritisnog prekidača 2, pod naponom, nisko i visoko strujno kolo
Globalni alarmni izlaz 1 rele, 8A 250Vac
Ulaz alarma nivoa tečnosti 1, pod naponom
Kreiranje datoteke alarma Poslednjih 10 alarma se čuvaju i prikazuju
Kreiranje datoteke podataka Podaci od pritisaka i opterećenja u poslednjih nekoliko dana se beleže (kod modela XC911M i XC907M)
Komunikacioni protokol ModBus - RTU