Resiver boce

Postoje dve vrste resiver boca: vertikalne i horizontalne.
Pri izboru resiver boce mora se uzeti u obzir zapremina kondenzatora i količinu freona u instalaciji.
Resiver boca mora biti montirana nakon kondenzatora kako bi kompenzovale oscilacije u nivou rashladnog fluida.
OCS resiver boce isporučuje savršeno čiste, suve i hermetički zatvorene.
OCS resiver boce se vezuju lemljenjem ili rotalok vezom i poseduju priključak za sigurnosni ventil.

Resiveri Resiveri 2

Odvajači tečnosti

Usisni akumulator služi da obezbedi privremeno skladištenje tečnog rashladnog fluida koji se vraćaja u kompresor iz isparivača. Njegov unutrašnji cevovod je dizajniran tako da prikupljenu tečnost rasprši i na taj načun spreči da tečnost dospe do kompresora i ošteti ga.

Kompresor je dizajniran za komprimovanje pare rashladnog fluida i tečni rashladni fluid koji ulazi u karter razvodnjavanja ulje kompresora, ispira ležajeve, i izava hidraulička oštećenja unutrašnjih komponenti.

Usisni akumulator mora biti montiran u vertikalnom položaju i ako je moguće na istoj visini kao i kompresor i što je moguće bliže njemu. Pri montaži usisnih akumulatora treba obratiti pažnju na smer IN/OUT na konektorima za vezu.

Odvajaci tecnosti Odvajac ulja Odvajac tecnosti

Rezervoari za ulje

Rezervoar za ulje skladišti ulje izdvojeno u odvajaču ulja iz rashladnog fluida i omogućava njegov redovan protok u kompresoru.
Oni moraju biti montirani u vertikalnom položaju između odvajača ulja i regulatora nivoa ulja koji je povezan za kućište kompresora .
Svi rezervoari se isporučuju sa vidnim staklom za nivo ulja.

Rezervoari za ulje