Odvajači tečnosti

Usisni akumulator služi da obezbedi privremeno skladištenje tečnog rashladnog fluida koji se vraćaja u kompresor iz isparivača. Njegov unutrašnji cevovod je dizajniran tako da prikupljenu tečnost rasprši i na taj načun spreči da tečnost dospe do kompresora i ošteti ga.

Kompresor je dizajniran za komprimovanje pare rashladnog fluida i tečni rashladni fluid koji ulazi u karter razvodnjavanja ulje kompresora, ispira ležajeve, i izava hidraulička oštećenja unutrašnjih komponenti.

Usisni akumulator mora biti montiran u vertikalnom položaju i ako je moguće na istoj visini kao i kompresor i što je moguće bliže njemu. Pri montaži usisnih akumulatora treba obratiti pažnju na smer IN/OUT na konektorima za vezu.

Odvajaci tecnosti Odvajac ulja Odvajac tecnosti