XC650C

XC650C je predviđen da upravlja u isto vreme kompresorima i ventilatorima na kondenzatoru. Kompresori mogu biti jednostepeni, višestepeni ili sa različitim kapacitetom. Kontrola je preko neutralne zone ili preko proporcionalnog područja i zasniva se na osetljivosti promene pritiska ili temperaturnoj osetljivosti u LP (NP) na usisu (kompresorskom) i HP (VP) na potisu (kondenzatorskom) krugu.

Specijalan algoritam uravnotežuje radni period kompresora koji samim tim rade uniformno -

jednoobrazno.

Kontrolori mogu pretvoriti oba LP i HP pritiska i prikazivati ih kao temperature.

Prednji panel nudi potpunu informaciju o statusu sistema preko prikazivanja usisnog i kondenzatorskog pritiska (temperature), status opterećenja, moguće alarme ili tekuće stanje održavanja.

Svako opterećenje ima sopstveni ulaz alarma, koji omogućava da se zaustavi sistem kada se on aktivira. To garantuje totalnu bezbednost sistema, čak i tamo gde su i prekidači dva ulazna podatka - za niski i visoki pritisak: kada su oni aktivirani sistem se zaustavlja.

„HOT KEY“ – omogućava lako programiranje kontrolera.

Kontroler može biti povezan na XJ500, sistem kontrole i upravljanja, zahvaljujući serijskom TTL izlazu, upotrebom standardnog ModBus RTU protokola.

Napajanje 12Vac/dc ± 10% , 24Vac/dc ± 10%, 50-60Hz
Potrošnja struje 5VA max
Ekran 3 reda crvene LED i 4 reda narandžaste LED
Veličina ulaznih konektora Utične kleme, debljina žice od 0.14 do 1.5 mm2
Temperaturni opseg  
- temperatura čuvanja -25 … +60°C
- radni uslovi 0 … +60°C
Vlažnost 20 … 85% relativne vlažnosti bez kondenzacije
Klasa zaštite IP65 (zaštićeno sa prednje strane zaptivkom)
Merni opseg: NTC sonda -40 … +110°C
Rezolucija merenja 0,1 °C or 1 °C
Tačnost merenja (temperatura vazduha 25°C) ±0,7 °C ±1 cifra
Ulazi 2 NTC sonde ili 2 PTC sonde i dva 4..20mA pretvarača
Digitalni ulazi 5 nenaponskih kontakata
Rele izlazi 5 rele SPST 5(3)A, 250Vac
Alarm izlaz 12V, 40mA
Analogni izlaz 4..20mA za kontrolu ventilatora, prekidač za kontrolu ventilatora
Serial izlaz TTL standard, komunikacioni protokol: ModBus - RTU
Skladištenje podataka Na nepromenljivoj memoriji (EEPROM)