EC2–552

EC2–552 dizajniran da kontroliše jedan digitalni kompresor ili kondenzacijsku jedinicu tandem kompresora sa Copeland Scroll Digital kompresorom i kontrolom brzine ventilatora. Svrha kontrolera je da održi usisni pritisak na unapred definisanom nivou modulacijom kompresora i da pritisak kondenzacije održi na minimum variranjem brzine ventilatora motora.

Napajanje 24VAC ±10%; 50/60 Hz; Class II
Potrošnja struje 20VA max
Povezivanje TCP/IP Ethernet 10MBit/s
Veličina ulaznih konektora Utične kleme, debljina žice od 0.14 do 1.5 mm2
Temperaturni opseg  
- temperatura čuvanja -20 … +65°C
- radni uslovi 0 … +60°C
Vlažnost 0 … 80% relativne vlažnosti bez kondenzacije
Klasa zaštite IP65 (zaštićeno sa prednje strane zaptivkom)
Ulazi pritisnih sondi 24VDC, 4…20mA
Digitalni ulazi Nenaponski kontakti 5V/0,1mA
Izlaz promenljive brzine ventilatora 0…10V, 3mA max
Triristorski izlaz 24VAC 0,1…1A
Izlazni releji SPDT konkakt, AgCdO
Induktivni (AC15) 250V/2A
Rezistivni (AC1) 250V/8A; 12A ukupna povratna struja