Zapaljivi rashladni fluid R290 (br. 1)

Upotreba rashladnih fluida sa nižim potencijalom globalnog zagrevanja (PGZ) može značajno smanjiti ugljenični otisak
instalacije. R290 je rashladni fluid koji se najčešće pominje u ovom kontekstu i već dugo je poznat po svojim dobrim
performansama u rashladi, ali i po svojoj zapaljivosti. Zbog visoke zapaljivosti neophodno je striktno se pridržavati pravila
za projektovanje, instaliranje i upotrebu instalacija sa R290......
 
 

Zaštita sistema visokog pritiska u instalacijama toplotnih pumpi

Svaki od sigurnosnih uređaja, ili njihova kombinacija imaju mogućnost za zaštite sistem od nedozvoljenog pritiska i vrednost koja se podešava je definisana standardom EN378-2. Sposobnost podešavanja užih tolerance za podešenu tačku isključivanja je važna karakteristika ovih uređaja u instalacijama toplotnih pump i reverzibilnih čilera. Time se omogućava maksimalni pritisak kondenzacije (najvišu temperature tople vode) blizak maksimalnom dozvoljenom radnom pritisku...

 

pročitajte više....

R32A, R452B i R454B – zamena za R410A

R32A, R452B i R454B – zamena za R410A

R410A je rashladni fluid koji se najčešće koristi u klimatizaciji, reverzibilnim čilerima, toplotnim pumpama, sistemima precizne klimatizacije. Međutim, uspostavljena F-Gas regulativa upućuje na upotrebu rashladnih fluida sa niskim GWP kao dugoročnim rešenjem. R32, R452B i R454B su blago zapaljivi A2L rashladni fluidi sa niskim GWP kao naslednici R410A.

pročitajte više...