Prebacivanje instalacije na rashladni fluid R452A

Rashladni fluid R452A


Rashladni fluidi R448A/R449A u poređenju sa R404A (koji se ukida) daju temperature na potisu više za do +30K iznad normalnog opsega u aplikacijama sa niskim temperaturama isparavanja. Posledica tako visokih temperature na potisu bila bi raspad ulja i u krajnjem slučaju kvar kompresora. Da bi se to sprečilo, potrebno je ubrizgavanje pare/tečnosti rashladnog fluida uporedo sa upotrebom R448A/R449A ili upotreba drugog rashladnog fluida poput R452A bez ubrizgavanja pare/tečnosti.
Za prebacivanje sistema sa R404A na R452A, mogu da se upotrebe termoekspanzioni ventili Emerson Thermo™ dizajnirani za R404A pri čemu je potrebno uraditi podešavanje parametara.

pročitajte više...